Se alla

Majoriteten säger nej till TikTok-förbud på stadens enheter, tar inte säkerhetsfrågorna på allvar.

Torsdag 1 februari 2024

För en vecka sedan skrev vi om den motion vi har lämnat in till kommunfullmäktige tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna där vi föreslår att man ska förbjuda den populära appen TikTok på stadens enheter – i praktiken smartphones och läsplattor.

Nu står det klart att majoriteten säger nej till vårt förslag efter att handlingarna till måndagens kommunstyrelsesammanträde blivit publicerade. Eller rättare sagt så anser man motionen vara besvarad i och med sitt svar. I praktiken betyder det att man avfärdar motionen. (Alla motioner blir behandlade i kommunstyrelsen innan de kommer upp till kommunfullmäktige för beslut.)

I svaret hänvisar man till att det kommer an på de anställda och förtroendevalda att bedöma risken med att använda appar. Man förlitar sig på att alla följer de anvisningar som staden har satt upp inom ramen för informationssäkerhetsarbetet och tycker att det räcker. Bland annat säger anvisningarna att man inte får ladda ned appar med skadlig kod, som kan skada stadens anseende eller medföra extra kostnader för staden.

Man hänvisar också till den enkät som TV4 gjorde under 2023 där 44 av de kommuner som svarade på enkäten hade förbjudit TikTok på tjänstetelefoner liksom en rad myndigheter som Försvarsmakten, Transportstyrelsen och Migrationsverket.

Försvarsmakten hänvisar till det försämrade omvärldsläget och det reella underrättelsehotet mot myndigheten. Det är naturligtvis inte enbart Försvarsmakten som är sårbar vid ett olaga intrång. Inte heller är det bara där det finns information som skulle vara attraktiv att komma över för främmande makt. Det torde stå klart med tanke på att en till synes oskyldig myndighet som Livsmedelsverket blev infiltrerad av en spion. Denne spion dömdes så sent som förra året.

Detta borde majoriteten i Solna uppfatta som en varningssignal, men icke. Man väljer att istället inta en i bästa fall naiv hållning, eller än värre arrogant, där man inte förstår att ta säkerhetshotet genom digital informationsinhämtning på allvar.

I förra veckan rapporterades det också om att Statens servicecenter som tillhandahåller lönesystemet Primula (vilket många kommuner och myndigheter använder) har blivit utsatt för en s.k. ransomware eller gisslanvirus som syftar till att plantera skadlig kod i ett IT-system och sedan utöva utpressning på organisationen.

En del kanske också minns när Coops hela kassasystem blev utslaget för ett par år sedan. Eller nu innan jul då Coop i Värmland råkade ut för en hackerattack som innebar att uppgifter för 167.000 medlemmar spreds på Darknet – den del av internet som är dold.

Nu är TikTok en app och detta gällde virusattacker där hoten och konsekvenserna ser helt olika ut men i dagens informations- och digitaliseringssamhälle måste vi bygga en beredskap som tar flera olika slags hot på stort allvar – samtidigt. Vår omvärld visar oss att vi är mycket sårbara med åtskilliga exempel och fler är givetvis att vänta.

Värt att nämna i samband med detta är också att majoriteten sagt nej till att bevilja bygglov för ett förstärkt skalskydd för ett nytt Cybersäkerhetscentrum i Bergshamra. I praktiken ett tre meter högt staket. Får man inte det så blir det inget Cybersäkerhetscentrum och vilken signal skickar man som kommun då? Jo, vi tar inte hotet på allvar och med det vill vi inte heller vara med och ta ansvar. Det är riktigt illa.

I förra veckan kommenterade Marcus Willershausen (L), initiativtagare till motionen och gruppledare Peter Edholm (L) saken.

– ”Solna får inte vara naiva när det kommer till sociala medier utan måste förstå att även en till synes oskyldig app som TikTok kan innebära att information kan hamna i orätta händer – i det här fallet kinesiska staten. Därför menar vi i Liberalerna att denna ska förbjudas på stadens tjänstetelefoner och läsplattor”, säger Marcus Willershausen (L).

– ”Beredskap handlar inte enbart om att fylla förråden med diverse förnödenheter utan i dessa tider även om att förstå att information är ett mycket kraftfullt vapen som kan göra stor skada. Därför är det viktigt att Solna stad rustar sig även på detta område. Nu kan jag också lägga till att jag utgår ifrån att Länsstyrelsen kör över kommunen gällande Cybersäkerhetscentrum och bifaller överklagandet gällande bygglov”, avslutar Peter Edholm (L), gruppledare.

Marcus Willershausen, ledamot kommunfullmäktige.

 

Peter Edholm (L), gruppledare.