Se alla

Givetvis ett gym i Vasalundshallen.

Fredag 9 februari 2024

I samband med att Vasalundshallen nu ska byggas om väcks frågan återigen vad som händer med det mycket omtyckta gymmet och om det ska återuppstå? Vi i Liberalerna hävdar bestämt att det givetvis ska finnas ett gym i Vasalundshallen med den profil som har lockat också en mer senior publik samt personer med funktionsnedsättning.

Den del av Vasalundshallen där simhallen varit inrymd ända sedan invigningen 1957. Foto: Solna stad.

Det gym som har funnits i Vasalundshallen är unikt och mycket omtyckt utifrån att båda dessa besöksgrupper uppger att det inte finns några bra alternativ hos andra anläggningar i Solna. Skälen är flera, men det handlar om både

  • en välkomnande och lugn atmosfär
  • en inkluderande miljö
  • anläggningens utrustning
  • ett mindre prestationsorienterat förhållningssätt
  • rimliga priser

Liberalerna tycker att det är viktigt att även äldre personer och personer med funktionsnedsättning kan träna på gym. Förutom de uppenbara fördelarna med den här typen av fysisk aktivitet så erbjuder Vasalundshallens gym en social samvaro som är extra värdefull för just de här besökarna.

Tidigare huvudman för verksamheten kunde tillhandahålla denna service genom att man också drev simhallen som låg i samma byggnad. När staden nu har färdigställt och invigt en ny simhall på annan adress, så blev det naturligt att Vasalundshallens gym stängdes.

Nu står hallen inför en mycket omfattande ombyggnation och i samband med det bör staden överväga om man fortsatt ska låta det finnas ett gym i huset. Det kan drivas antingen i egen regi eller av en extern aktör som gör det på uppdrag av staden. Huvudsaken är att det åter blir ett gym i Vasalundshallen som också kan fånga upp våra seniorer och personer med funktionsnedsättning. Det är ytterligare ett led för att Solna ska bli en mer inkluderande stad.

– ”Jag har mött många människor som talat sig varma om gymmet i Vasalundshallen. Det är seniorer och personer med funktionsnedsättning som uttryckt att de känner sig hemma där och att då ta bort denna möjlighet för dem är oacceptabelt”, säger Marianne Damström Gereben (L), 2:a vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– ”Vi vill gärna att man ska röra på sig mer, men då är det viktigt att det finns förutsättningar även för dem som kanske inte känner sig hemma på ett vanligt kommersiellt gym. Då är det självklart att man behåller gymmet i Vasalundshallen när den nu byggs om”, säger Peter Edholm (L), gruppledare för Liberalerna i Solna.

Marianne Damström Gereben (L) och Peter Edholm (L) vid Vasalundshallen.