Varje år gör Lärarförbundet en ranking av landets kommuner, Bästa skolkommun. Det är tretton olika faktorer såsom lön, resurser, meritvärde, sjuktal, avtalspart med mera som sammantaget resulterar i en viss placering på listan. I år placerade sig Solna på plats 217 av 290, det är ett tapp sedan förra året med femton placeringar.

Sedan efter valet 2014 är det Liberalernas Marianne Damström Gereben som är barn- och utbildningskommunalråd och ordförande för barn- och utbildningsnämnden, det vill säga den som är ytterst ansvarig för förskola och skola i Solna.

 

Marianne Damström Gereben, när man ser Lärarförbundets ranking är det ingen positiv bild som målas upp, vad är din spontana kommentar?

– Nej, självklart kan man bli lätt förskräckt när man ser 217 med stora svarta siffror för jag tror inte att det är den bilden man har av Solnas skolor även om det såklart finns brister och utmaningar. Men såklart hade det känts bättre med en högre placering, det ska jag inte förneka.

 

Jag förstår det som att du inte tycker det är en helt rättvisande bild, varför?

– Nej, det tycker jag inte och jag tycker det blir ganska tydligt när man fördjupar sig i undersökningen. Vi har gått fram i flera för oss viktiga kategorier, bland annat löneutveckling. Det finns en bild att vi skulle betala våra lärare väldigt dåligt i Solna, det stämmer inte. Liberalerna har både lokalt och nationellt kämpat för att höja lärarlönerna och i det arbetet har vi varit framgångsrika. De senaste åren har vi också gjort en betydande höjning av lärarnas löner i Solna och idag ligger vi på plats 51 av 290 (2016 plats 68). Vi skulle inte kunna rekrytera en enda lärare om vi inte gav dem en vettig lön då konkurrensen om lärarna är stenhård i hela Stockholms län. Just vad gäller lönerna så klättrar vi också 46 placeringar som avtalspart, det betyder att vi jobbar åt rätt håll.

 

Skolan måste få mer resurser hör man från olika håll i debatten. Varför satsar vi inte mer på skolan?

– Är det någon kategori man som politiker vill hamna i botten så är det denna och samtidigt i topp vad gäller resultat. Det finns ingen forskning som visar att mest resurser ger bäst resultat. Och man ska verkligen dra öronen åt sig om man lägger väldigt mycket resurser och samtidigt har låga resultat. Vi ska hushålla med skattebetalarnas pengar och vara effektiva. Det är jätteviktigt att varje krona verkligen används på bästa sätt. För oss liberaler är skolan en otroligt viktig fråga och vi skulle aldrig gå med på att tumma på kvalitén!

 

Liberalerna brukar återkommande lyfta förskolans betydelse. Där ligger Solna på plats 229 vilket betyder att en låg andel barn går på förskolan, är det rimligt?

– Ja, det är det för man måste komma ihåg att förskolan är frivillig till skillnad från skolan. Man måste inte ha sitt barn på förskola. Man kan välja att lösa sin barnomsorg på annat sätt. I Sverige har vi väldigt höga tal vad gäller förskolan och i Solna var 80% av barnen inskrivna i förskola under 2016. Då förstår man att även om vi har en låg placering i den kategorin så är det höga siffror.

 

Om vi uppehåller oss vid resultatet av meritvärdet i årskurs 9 ett tag. Plats 40, vad säger du om det?

– Med tanke på våra förutsättningar så är det en bra placering även om förra årets plats 17 såklart var ännu bättre men det finns en rimlig förklaring. Dels handlar det om att Solna är en stor inflyttningskommun, klasser förändras ofta och det påverkar. Dels har Solna många nyanlända elever och det vore orimligt att tro att de kan prestera på samma nivå som de elever som haft sin fulla skolgång här i Sverige. Men med det sagt är jag som liberal självklart för en generös flyktingpolitik och det är en självklarhet att Solna tar sitt ansvar för jag tror vi blir en rikare och bättre kommun på så sätt. Den viktigaste vägen till integration är också utbildning.

 

Det pågår ett intensivt arbete på skolområdet, vad har hänt och vad kan vi vänta oss framöver?

– Oj, vi har gjort otroligt mycket de senaste åren men jag vill betona att det här är ett långsiktigt arbete, det är inget som sker över en natt. Dels är vi mitt upp i en stor digitaliseringssatsning, vi har rekryterat fler förstelärare inom skola och förskola samt en lektor. Vi har vidare gjort en stor lässatsning och nu påbörjar vi även ett arbete med Singaporematematik (Edit: Singapore har genomgående de högsta resultaten i matematik). Vi har börjat med central rättning av nationella prov för att få en större likvärdig och rättssäker bedömning. Vi har jobbat med sjukfrånvaron för lärarna och även elevernas hälsa. Det går inte att nämna allt men det viktiga att komma ihåg är att allt vi gör syftar till att eleverna ska nå så goda resultat som möjligt och för att kunna göra det är det viktigt att vi satsar på lärarna. De är de viktigaste vi har.