Alliansen i Solna och Bergshamrapartiet har slutit en överenskommelse inför beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige om verksamhetsplan och budget 2018.

 

Alliansen och Bergshamrapartiet har framgångsrikt samarbetat i budgetfrågan både 2016 och 2017 och är nu överens om att fördjupa samarbetet även inför 2018.

Överenskommelsen innebär bland annat att kommunstyrelsens förslag rörande verksamhetsplan och budget 2018 innehåller följande fyra uppdrag:

  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med Stockholms stad, Statens Fastighetsverk och Länsstyrelsen fortsätta arbetet med att etablera en gång- och cykelbro över Ålkistan.
  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och vidta åtgärder för att binda samman södra och norra Bergshamra och minska miljöstörningarna från Bergshamravägen med utgångspunkt i den överdäckningsutredning som har genomförts under 2016 och 2017.
  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder ta fram ett förslag för hur Björnstigen kan göras till en mer trivsam och funktionell gata.
  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med Stockholms stad och Sundbybergs stad, färdigställa en plan för att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken.

I och med överenskommelsen kommer Alliansens budgetförslag stödjas av minst 31 av fullmäktiges 61 ledamöter och därmed ha majoritet.

 

– Samarbetet har varit och är bra för hela Solna. Det säkrar majoritet för en bra och offensiv budget och ger förutsättningar för fortsatt utveckling av Bergshamra och Solnas övriga stadsdelar. Med överenskommelsen klar blir nästa steg att i närtid presentera övriga delar av budgeten, säger Alliansens gruppledare gemensamt om överenskommelsen.

 

– Vi ser att denna överenskommelse gagnar Bergshamra och bergshamrabornas möjlighet att påverka och även Solna i stort, säger Göran Thingwall, gruppledare i Bergshamrapartiet.

 

Kontakt

Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande                            076–7713178

Marianne Damström Gereben (L)                                                       072–5434237

1:a vice kommunstyrelseordförande

Magnus Persson (C), kommunalråd                                                    073–622 47 58

Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd                                                 072–5833710

 

För Bergshamrapartiet
Göran Thingwall, vice ordförande BEP                                              070–7562782