Idag, måndag 25 september 2017, kommer i framtiden att bli ihågkommet som en historisk dag. 

De Kurdistanska folken (kurder, turkmener, syrianer, assyrier, kaldeer och araber) kommer att för första gången att själva få uttala sig huruvida de vill fortsätt leva i ett fallerat Irak, eller om de nu vill forma en ny framtid i ett nytt Kurdistan.

Liberalerna kommer att omnämnas som det parti i Sverige som tidigast och tydligast, med artiklar, seminarier, manifestationer och på plats i Kurdistan har stöttat Kurdistans rätt till självständighet. 

Allt sedan 2003 efter Saddam Husseins fall i samband med bildandet av ett ”Nytt Irak” har stora ansträngningar gjorts för att skapa ett nytt gångbart land att samexistera i. Just kurder har varit västvärldens främsta allierade, dels i försöken att stabilisera och bygga upp Irak, samt även som den part som effektivast stoppat och drivit iväg den barbariska sekten IS.

När konstitutionen för det nya Irak skrevs 2004, fastställdes att den kurdiska Peshmergan skulle antas som norra Iraks militära kapacitet, att 17% av oljeintäkterna skulle tilldelas Kurdistans Regionala Regering, KRG, samt att den oljerika staden Kirkuks befolkning skulle hörsammas huruvida de skulle falla under KRGs administration eller få en suverän ställning i staten Irak. Det fastställdes även i samband med detta att avsteg från konstitution skulle innebära att de olika delarna av Irak fick rätten utifrån folkomröstning pröva om de fortsatt ville vara kvar i ett enat Irak.

Att KRG nu förberett sig för folkröstning är därför helt i enlighet med Iraks konstitution.  Konstitutionen ger KRG laga rätt att anordna en folkomröstning och på demokratisk grund framföra folkets mening. Centralregeringen i Bagdad har i punkt efter punkt misslyckats med att följa konstitutionen och visat tydliga tecken på en anti-kurdisk hållning.

KRG har på nytt  haft att gardera sig mot att en ny Anfal-kampanj och att nya Halabjaliknande förödelser drabbar Kurdistans folk. Som det ser ut idag kan KRG varken förlita sig på att centralregeringen har intentioner att rätta sig efter fastställd konstitution eller att de kommer att förhindra framtida militära ingrepp mot Kurdistan. 

I rådande läge borde det därför inte behövas ryckas på ögonbrynen när KRG tar sig rätten att inlyssna sin befolknings röst.

Det bör vara en självklarhet för de flesta att Kurdistans folk ska ha samma rätt som andra att rösta om sin framtid och styra i vilken riktning man vill möta framtiden. 

De som av etnocentriska eller strategiska skäl inte erkänner den Kurdistanska befolkningen denna rätt är inte en vän till kurdernas rätt. Jag är därför stolt att ingå i ett parti som från dag ett värnat universella rättigheter för Kurdistans folk och som tydligt visat att ett självständigt Kurdistan är en självklarhet. 

Jag är stolt att kurdiska elever i sina skolböcker framöver kommer få läsa att vi liberaler i Sverige stod för deras rätt när det väl gällde.

Sukrî Demir

2 vice ordförande (L)

Internationella Kommittén i Solna