• Barngruppernas storlek ska fortsatt minska.
  • Satsa på förskollärarna, Solna ska vara en attraktiv arbetsgivare.
  • Rejäl satsning för att fler ska nå kunskapsmålen.
  • Anställ administrativ personal så att lärarna kan vara lärare
  • Fortsätt rusta upp Solnas skolor
  • Barn i behov av stöd ska få det fort.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.