Det pågår en diskussion i olika medier om hur äldre bor idag och vilka boendeformer som kommer att efterfrågas i framtiden. Här kan ni läsa om hur läget är för Solnas äldre i dagsläget.

Totalt finns 12 000 invånare över 65 år i Solna. Av dessa bor de allra flesta i sin vanliga bostad i hyreslägenhet, bostadsrätt eller i några enstaka fall i villa. De allra flesta vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Men det kan komma en dag då man behöver flytta till annat boende.

 

Seniorlägenheter 65+

På Lövgatan, Parkvägen och Hannebergsgatan finns ca 60 lägenheter på respektive adress. De  som är mantalsskrivna i Solna kan ställa sig i kö för dessa lägenheter när de fyllt 65 år. Kötiden varierar för adress och storlek på lägenheten men är ca 6 år. Signalisten ansvarar för kön och endast kötid räknas för tilldelning. Lägenheten är en vanlig hyresrätt utan service, men de ligger i anslutning till omvårdnadsboenden (Skoga och Hallen) där det bla finns restaurang och seniorträff (Bollen) i anslutning till Råsunda läkarcentral.

 

Vård och omsorgsboende

Det finns nio vård- och omsorgsboenden med plats för 600 personer i Solna. Dessutom finns det 19 boenden utanför Solna där enstaka platser i andra kommuner inom länet finns att tillgå vid behov och önskemål.

För att få plats på vård- och omsorgsboende krävs att personen behöver vård dygnet runt och vården är så omfattande att den inte kan tillgodoses genom hemtjänst. Biståndsbeslut krävs för att få plats.

Det är ingen kötid i Solna och plats erbjuds inom 3 månader. De senaste åren har ytterst få fått avslag på sin ansökan.

På två boenden, Tryggheten och Hallen erbjuder vi parboende.

 

Trygghetsboende i Huvudsta

Liberalerna i Solna har de senaste två valen haft som löfte att bygga ett trygghetsboende i Solna. Fler partier har hakat på och alliansen har nu drivit fram projektet till en färdig detaljplan, som nu godkänts av byggnadsnämnden och som ska överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Trygghetsboendet ska byggas i anslutning till Skoga vård- och omsorgboende på Jungfrudansen i Huvudsta. Platsen är mycket väl vald och ger de boende tillgång till Skogas service och ligger omgiven av vacker natur. Två huskroppar på sju våningar byggs i vinkel och kommer att rymma 70 lägenheter. Gemensamhetsutrymme planeras för socialaktiviteter men för övrigt ingår ingen service, utan de boende kommer att utnyttja sin ordinarie hemtjänst.

 

Det vi Liberaler nu hoppas är att bygget kan starta så snart som möjligt och stå klart före nästa val. Tyvärr finns fortfarande hinder i form av tänkbara överklagande från de närboende, som är kritiska till husens storlek och oroar sig för ”parkeringseländet” i området.

 

 

Anne Utter, ledamot i omvårdnadsnämnden och kommunfullmäktige
Anne Utter, ledamot i omvårdnadsnämnden och kommunfullmäktige